Dynamisk område

Ved å bruke bildebehandling som kombinerer flere rammer, kan du spille inn videoer med et bredt dynamisk område.
  1. I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på (Knapp Bytt mellom bildemodus og videomodus) for å velge en videomodus.
  2. Trykk på [MENU] > [Dynamisk område].
  3. Velg et dynamisk område.

Merknad

  • [Dynamisk område]-innstillingen er ikke tilgjengelig, avhengig av [Filmstørrelse]-innstillingen.