Hent minne (MR)

Gir deg muligheten til å ta et bilde med opptaksinnstillinger som hentes frem. Du kan registrere ofte brukte kombinasjoner av moduser og innstillinger med [Minne kamerainnstillinger].
  1. Bytt bildetakingsmodus til [MR] (Hent minne).
  2. Velg [Bruk] for å bruke innstillingene du henter frem.
  3. Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere.
  4. Trykk utløserknappen helt ned.