Panorama

Bruk Panorama-appen til å ta vidvinkelbilder og panoramabilder.
  1. I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på [Mer] > (Panorama-ikon).
  2. Trykk på skjermutløserknappen eller på enhetens utløserknapp.
  3. Flytt kameraet sakte og støtt i bevegelsesretningen som vises på skjermen.
  4. Trykk på skjermutløserknappen eller trykk på enhetens utløserknapp igjen på det stedet du vil stoppe.