Modus for delt skjerm

Med modusen for delt skjerm kan du vise to apper samtidig. Du kan for eksempel vise bilder og Kalender samtidig.

Vise apper i modus for delt skjerm ved hjelp av Flervindusmenyen

 1. Skyv opp Sidesans-linjen, eller finn og trykk på (Ikon for Vindusbehandling) > [21:9 flervindu]-fanearket.

  Flervindusmenyen vises.

 2. Velg appene du vil vise i øverste og nederste halvdel av skjermen.

  Bilde som viser hvor du velger apper du vil vise i øvre og nedre halvdel av skjermbildet.

Vise apper i modus for delt skjerm ved hjelp av (Knapp Oversikt)

 1. Trykk på (Knapp Oversikt) på navigeringslinjen.

  Bilde som viser plasseringen av oversiktsknappen nederst til høyre.

 2. Trykk på [Flervindusbytte].

  Bilde som viser plasseringen av knappen for Flervindusbytte i området nederst.

 3. Sveip til venstre eller høyre for å velge de ønskede appene, og trykk deretter på [Ferdig].

  Bilde som viser hvor du sveiper for å velge apper for den delte skjermen og posisjonen til Ferdig-ikonet

Oversikt over delt skjerm

Bilde av delt skjerm og komponenter som viser hver enkelt del etter nummer. Øvre halvdel, 1. Kantlinje, 2. Ikon på grensen, 3. Nedre halvdel, 4. Nedre område fra høyre til venstre, 5 til 7.

 1. App 1
 2. Ramme for delt skjerm – dra for å endre størrelse på vinduene
 3. Ikon for Flervindusbytte – trykk på (Flervindusbytte-ikon) for å velge apper. (Flervindusbytte-ikon) vises når du drar i kantlinjen for delt skjerm.
 4. App 2
 5. Oversikt-knapp – velg en nylig brukt app for det nedre vinduet
 6. Hjem-knapp – går tilbake til startskjermen
 7. Tilbake-knappen – går tilbake til forrige skjerm i appen eller lukker appen


Merknad

 • Ikke alle apper støtter modus for delt skjerm.

Slik endrer du størrelsen på vinduene i delt skjerm

 1. Dra rammen i midten av den delte skjermen.


Avslutte modus for delt skjerm

 1. Dra kanten for delt skjerm til toppen eller bunnen av skjermen.