Spille inn en video som du overvåker på enheten

Du kan spille inn en video som du overvåker på Xperia-enheten din, og bruke den som en sikkerhetskopi om nødvendig. Innspilte videoer lagres automatisk i enhetens interne minne.
 1. Start den eksterne skjermappen, og koble til en videoenhet.
 2. Trykk på [Modus], og velg deretter [Skjermmodus].
  Hvis ingen menyer eller ikoner vises, trykker du hvor som helst på skjermen.
 3. Trykk på (Start opptak-knapp) for å starte opptaket.

  Trykk på (Stopp opptak-knapp) for å avslutte opptaket.

  Trykk på miniatyrbildet for å vise, dele eller redigere videoen.

Oversikt over skjermmodusen i appen for ekstern skjerm under opptak

Bilde som viser hvor hver parameter befinner seg på skjermbildet Skjermmodus for Ekstern skjerm under opptak. Øvre område, 1. Høyre område, 2. Venstre område, fra nederst til øverst, 3 til 4.

 1. Opptaksindikator/opptakstid/filformat (vises kun under opptak)
 2. Trykk for å starte eller stoppe innspillingen.
 3. Trykk på miniatyrbildet som vises etter at du har stoppet innspillingen for å vise, dele eller redigere videoen.
 4. Gjenværende opptakstid

Merknad

 • Maksimal opptakstid er 6 timer.
 • Innspilte videoer lagres på enhetens interne minne. Du kan ikke lagre videoer på et SD-kort.
 • Videoer med en bildefrekvens som er lavere enn 24 fps eller en oppløsning som er lavere enn 1080p, kan ikke tas opp.

Hint

 • Du kan justere innstillingene for video og lyd under opptak. Trykk på (Innstillinger-ikon) > [Innstillinger for opptak].