Sette inn et SIM-kort og minnekort

Enheten støtter nano-SIM-kort.

XQ-CQ54 støtter bruk av ett nano-SIM-kort og et minnekort. Du kan bruke enheten som en dobbel SIM-enhet ved å sette inn et nano-SIM-kort og konfigurere et eSIM.

XQ-CQ62/XQ-CQ72 støtter bruk av enten to nano-SIM-kort eller et nano-SIM-kort og et minnekort.

Merknad

  • Selv om du bruker to SIM-kort som støtter 5G, kan du bare bruke 5G på SIM-kortet som er stilt inn for datatrafikk. Du kan ikke bruke 5G på to SIM-kort samtidig.
  • XQ-CQ54: Du trenger ikke å sette inn et nano-SIM-kort hvis du bare skal bruke et eSIM.
  • Du må oppheve beskyttelsen for minnekortet før du tar det ut, for å hindre tap av data. For å ta ut minnekortet på en trygg måte må du finne og trykke på [Innstillinger] > [Lagring], og deretter trykke på [Denne enheten] for å velge [SD-kort] og deretter trykke på (Flere-ikon) > [Løs ut].

Montering - XQ-CQ54

Diagram over å sette inn et SIM-kort og et minnekort i sporet. Nedre side sett fra forsiden: Plassering av SIM-kortet på forsiden av brettet og et minnekort på baksiden av brettet.

Montering - XQ-CQ62/XQ-CQ72

Diagram over å sette inn SIM-kort og et minnekort i sporet. Nedre side sett fra forsiden: Plassering av hoved-SIM-kortet på forsiden av brettet og et minnekort eller sekundært SIM-kort på baksiden av brettet.

  1. Dra ut SIM-kortbrettet.
  2. Legg det primære SIM-kortet godt på plass i posisjonen for SIM1.
  3. Legg enten det sekundære SIM-kortet (SIM2) eller minnekortet godt på plass i brettet, i riktig retning.
  4. Skyv SIM-kortbrettet forsiktig inn i sporet igjen til det klikker på plass.