Popup-vindumodus

Du kan vise en app i et lite vindu over en annen app som kjører i fullskjermmodus. Du kan også vise en tredje app i popup-vinduet mens du viser to apper med modus for delt skjerm.

Bruke popup-vindusmodusen

 1. Dobbelttrykk på Sidesans-menyen, eller finn og trykk på (Ikon for Vindusbehandling).
  Sidesans-menyen vises.

 2. Trykk på appen du vil vise i et lite vindu.

  Bilde som viser hvor du velger en app du vil vise i et lite vindu.

Vise en nylig brukt app i popup-vindumodus

 1. Trykk på (Knapp Oversikt) på navigeringslinjen.

  Bilde som viser plasseringen av oversiktsknappen nederst til høyre.

 2. Sveip til venstre eller høyre for å velge appen du vil vise i et lite vindu, og trykk deretter på [Popup-vindu].

  Bilde som viser hvor du sveiper for å velge appen du vil vise i det lille vinduet og plasseringen av knappen for å bytte popup-vindu

 3. Sveip til venstre eller høyre for å velge appen du vil vise i fullskjerm, og trykk deretter på appen.

  Bilde som viser hvor du sveiper for å velge appen du vil vise i fullskjerm i popup-vindusmodus

Oversikt over popup-vinduet

Bilde som viser hvor hvert enkelt ikon er plassert i popup-vinduet. Øvre høyre område fra venstre til høyre, 1 til 6.

 1. Dra for å endre størrelse på vinduet.
 2. Dra for å flytte vinduet.
 3. Trykk for å avslutte popup-vindumodusen og vise fullskjermmodus.
 4. Trykk for å maksimere vinduet.
 5. Trykk for å ikonisere vinduet.
 6. Trykk for å lukke vinduet.


Merknad

 • Ikke alle apper støtter popup-vindusmodus.
 • Popup-vindusmodusen er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av funksjonen eller appen du bruker, for eksempel når du bruker Photo Pro.