Konfigurere et eSIM (bare XQ-CQ54)

Enheten støtter eSIM (nedlastede SIM-kort).

Hvis du vil bruke et eSIM, må du utføre konfigurasjon fra Innstillinger-menyen.

  1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [SIM-kort].
    Hvis du har satt inn et SIM-kort eller lastet ned et eSIM allerede, trykker du på (Legg til-ikon).
  2. Følg instruksjonene på skjermen for å skanne QR Code-koden du har fått av nettoperatøren din.

Merknad

  • Fremgangsmåten for å konfigurere et eSIM varierer avhengig av nettoperatøren. Hvis innstillingen ikke kan fullføres med den fremgangsmåten som er beskrevet her, kan du se fremgangsmåten du har fått av nettoperatøren din.