Oversikt

Merknad

 • Skjermdeksler og skjermbeskyttere kan hjelpe med å beskytte enheten mot skade. Vi anbefaler at du bare bruker skjermdeksler beregnet på Xperia-enheten din. Bruk av tredjepartstilbehør for skjermbeskyttelse kan føre til at enheten ikke fungerer korrekt fordi sensorer, linser, høyttalere eller mikrofoner dekkes til, og dette kan føre til at garantien gjøres ugyldig.

Diagram over visning av forsiden, som viser hver enkelt del etter nummer. Øvre del, fra venstre til høyre, 1 til 6. Høyre side, fra øverst til nederst, 7 til 9. Nedre side, fra høyre til venstre, 10 til 13.

Diagram over visning av baksiden, som viser hver enkelt del etter nummer. Øvre del, fra venstre til høyre, 14 til 18. Øvre høyre område, 19. Området i midten, 20. Nedre område, 21 og 22.

 1. 3,5 mm lydkontakt
 2. Frontkamera
 3. Ørehøyttaler/sekundærhøyttaler
 4. Nærhets-/lyssensor
 5. Sekundærmikrofon
 6. Lade-/varsellampe
 7. Volum-/zoomeknapp
 8. Strømknapp/fingeravtrykkssensor
 9. Utløserknapp
 10. Hovedhøyttaler
 11. USB-port/lader

  Du kan vise skjermen på enheten på en TV eller en annen stor skjermenhet ved hjelp av en USB Type-C®-kabel.

  Du kan også få tilgang til Internett via en LAN-kabel ved hjelp av en kommersiell USB-LAN-adapter.

  Merknad

  • Når du kobler enheten til en TV eller en annen stor skjerm ved hjelp av en USB Type-C-kabel, må kabelen være kompatibel med skjermportens standard. Vær oppmerksom på at enkelte funksjoner eller innhold på Xperia-enheten kanskje ikke kan spilles av på TV-en eller visningsenheten.
  • Enkelte USB-LAN-kort fungerer kanskje ikke som de skal.
 12. Hovedmikrofon
 13. Nano-SIM-/minnekortspor
 14. Blits-LED
 15. RGB-IR-sensor
 16. Hovedkamera
 17. NFC-registreringsområde
 18. Mobilnettantenne
 19. Mobilnett-/Wi-Fi-/Bluetooth-/GPS-antenne
 20. Trådløs ladespole
 21. Wi-Fi-/Bluetooth-antenne
 22. Mobilnettantenne