Tilbakestille appene

Du kan tilbakestille en app eller slette appdata hvis ikke appen svarer eller den forårsaker problemer med enheten. Tilbakestilling av app-preferanser sletter ikke appdata fra enheten.
  1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper].
  2. Trykk på antallet apper for å vise alle appene.
  3. Trykk på (Flere-ikon) > [Tilbakestill app-innstillingene] > [Tilbakestill apper].

Slik fjerner du appdata

  1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper].
  2. Velg en app eller tjeneste, trykk deretter på [Lagring og buffer] > [Tøm lagring] > [OK].


Slik sletter du hurtigbufferen til en app

  1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper].
  2. Velg en app eller tjeneste, trykk deretter på [Lagring og buffer] > [Tøm bufferen].


Slik fjerner du standardinnstillingen for apper

  1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper].
  2. Velg en app eller tjeneste, trykk deretter på [Åpne som standard] > [Fjern standardinnstillingene].

Merknad

  • Alternativet for å slette applikasjonsdata, hurtigbuffer eller standardinnstilling er ikke tilgjengelig for alle apper eller tjenester.