Video Pro Meny

Trykk på [Meny] for å åpne menyen. Hvis du vil bytte side, trykker du på [1] eller [2]. Enkelte menyer på side 2 kan også justeres ved å trykke på ikoner nederst i søkeren.

Hint

 • Trykk på oransje parametere for å endre innstillinger.
 • Enkelte alternativer er ikke tilgjengelige i strømmemodus.
 • Linse

  Velger et objektiv.

  Når du velger [Sømløs zoom], kan du zoome sømløst inn og ut uten å bytte objektiv.

 • FPS

  Justerer bildefrekvensen.

 • HDR/SDR

  Velg et format og et dynamisk område. Trykk på (Knapp Vis detaljer) for å få mer informasjon om HDR/SDR og det dynamiske området.

 • Sakte film

  Aktiverer eller deaktiverer opptak i sakte film.

 • Videoformat

  Velger et videoformat.

 • Videolys

  Slår lommelykten på eller av.

 • Markører

  Still inn [Bruk markører] på [På] for å vise markører og retningslinjer. Du kan angi hvilke typer markører og retningslinjer som skal vises.

 • Stabilisering

  Slår videostabilisering på eller av.

 • HB

  Justerer hvitbalansen. For å justere hvitbalansen i samsvar med et valgt hvitt område, velger du [Egendefinert 1], [Egendefinert 2] eller [Egendefinert 3], trykker på [Bruk], holder enheten slik at det hvite området fullstendig dekker rammen i midten, og trykker deretter på [Bruk] igjen.

  Hvis du vil bytte de viste alternativene mellom forhåndsinnstillingsmodus og temperaturmodus, trykker du på (Innstillinger-ikon) > [HB-modus]. Når [Juster ABGM] er stilt inn på [På] i Innstillinger-menyen, kan du bruke glidebryterne til å justere hvitbalansen. Trykk på [Tilbakestill] for å tilbakestille glidebryterverdiene.

 • Øk/ISO

  Justerer ISO-følsomheten eller forsterkningen. Hvis du vil veksle verdien som vises, mellom ISO-følsomheten og forsterkningen, trykker du på (Innstillinger-ikon) > [ISO/Øk-modus].

 • Lukker

  Still inn på [Auto] for å justere lukkerhastigheten automatisk, i samsvar med motivet. Når lukkerhastigheten er slått av ved å trykke på bryteren, justeres lukkerhastigheten i samsvar med den valgte bildefrekvensen.

 • AE-nivå

  Endrer den automatiske eksponeringsjusteringsverdien.

 • Inngangsvolum/Utgangsvolum

  Endrer lydnivået.

 • Ansikt-/øye-AF

  Registrerer og fokuserer på ansiktene eller øynene til mennesker og dyr.

  [Ansikt-/øye-AF]-funksjonen er ikke tilgjengelig når [FPS] er stilt inn på [119.88] eller [Videoformat] er stilt inn på [3840x2160P] og [FPS] er stilt inn på [59.94].