Scenegjenkjenning og gjenkjenning av forhold

I modusene BASIC (grunnleggende) og AUTO (auto) registrerer kameraet scene og forhold, for eksempel mat, portrett, nattscener osv. og tar stillbilder med automatisk justerte innstillinger.

Motivgjenkjenning

Når kameraet gjenkjenner en scene, vises følgende ikoner og veiledninger.

 • : Gourmet

 • : Makro

 • : Mykt snapshot

 • : Spedbarn

 • : Motlysportrett

 • : Motlys

 • : Nattportrett

 • : Nattscene

 • : Svakt lys

 • : Landskap

 • : Søkelys

 • : Dokument


Gjenkjenning av forhold

Når kameraet gjenkjenner forhold, vises følgende ikoner.

 • : Bevegelse

 • : Gående

 • : Stativ