Konfigurere SIM-kort

Hvis du bruker to SIM-kort, kan du gjøre følgende:

 • Motta innkommende kommunikasjon via begge SIM-kortene.
 • Velge nummeret du vil sende utgående kommunikasjon fra, eller ha muligheten til å velge et SIM-kort hver gang du ringer.
 • Viderekoble anrop til det andre SIM-kortet når ett SIM-kort ikke kan nås (Smart viderekobling). Du må aktivere funksjonen [Smart viderekobling] manuelt.

Før du bruker flere SIM-kort, må du aktivere dem og velge hvilket SIM-kort som skal håndtere datatrafikk.

Hint

 • Enheten fungerer selv om det bare er angitt ett SIM-kort.

Aktivere eller deaktivere bruk av to SIM-kort

 1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [SIM-kort].
 2. Velg et SIM-kort.
 3. Trykk på [Bruk SIM-kort]-bryteren for å aktivere eller deaktivere SIM-kortet.
 4. Trykk på (Tilbake-knapp) for å konfigurere det andre SIM-kortet.

Endre navn på et SIM-kort

 1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [SIM-kort].
 2. Velg et SIM-kort.
 3. Trykk på (Rediger-ikon), og skriv deretter inn et nytt navn.
 4. Trykk på [Lagre].

Slik velger du hvilket SIM-kort som skal brukes til datatrafikk

 1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [SIM-kort].
 2. Velg et SIM-kort.
 3. Trykk på [Datainnstilling].
 4. Velg SIM-kortet du vil bruke til datatrafikk.

Slik angir du standard SIM-kort for telefonsamtaler

 1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [SIM-kort].
 2. Velg et SIM-kort.
 3. Trykk på [Anropsvalg].
 4. Velg SIM-kortene du vil bruke til å ringe.

Aktivere [Smart viderekobling]-funksjonen

 1. Start Telefonappen.
 2. Trykk på (Flere-ikon) > [Innstillinger] > [Ringekontoer] > [Smart viderekobling].
 3. Trykk på bryteren for å aktivere funksjonen.
 4. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre prosedyren.


Merknad

 • [Smart viderekobling]-funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av kombinasjonen av mobiloperatører som har utstedt SIM-kortene.
 • [Smart viderekobling]-funksjonen er ikke tilgjengelig når [Viderekoble alltid]-funksjonen er aktivert i Telefon-appen.

Hint

 • Hvis du konfigurerer ett SIM-kort for anrop og det andre SIM-kortet for datakommunikasjon, kan det hende du ikke får tilgang til Internett mens du snakker i telefonen. I så fall må du slå på [Data i løpet av samtaler]-bryteren på SIM-kortet for anrop. Du kan nå utføre datakommunikasjon selv under anrop.
 • Hvis [Smart viderekobling]-funksjonen ikke fungerer når du aktiverer den, må du kontrollere at du har angitt telefonnumrene riktig for hvert SIM-kort. I noen tilfeller registreres numrene automatisk under konfigureringen. Hvis ikke, blir du bedt om å angi dem manuelt.