Smart anropshåndtering

Du kan håndtere innkommende anrop uten å berøre skjermen ved å aktivere funksjonen Smart anropshåndtering. Når funksjonen er aktivert, kan du behandle anrop på følgende måter:

  • Svar: Hold enheten opp mot øret.
  • Avvis: Rist enheten.
  • Slå av varsellyden: Legg enheten fra deg med skjermen vendt ned.
  1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Bevegelser] > [Smart anropshåndtering].
  2. Trykk på bryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.