Video Pro Innstillinger

Trykk på (Innstillinger-ikon) for å åpne Innstillinger-menyen.

Bildetaking

 • ISO/Øk-modus

  Veksler den viste verdien mellom ISO-følsomheten og forsterkningen.

 • AGC-grense (HDR)/AGC-grense (SDR)

  Stiller inn den øvre grensen for AGC (autoforsterkningskontroll). En øvre grense angis ikke når [Av] er valgt. [AGC-grense (HDR)] og [AGC-grense (SDR)] er tilgjengelige når [Øk] er valgt i [ISO/Øk-modus].

 • Auto ISO-grense (HDR)/Auto ISO-grense (SDR)

  Stiller inn den øvre grensen for ISO-følsomheten. En øvre grense angis ikke når [Av] er valgt. [Auto ISO-grense (HDR)] og [Auto ISO-grense (SDR)] er tilgjengelige når [ISO] er valgt i [ISO/Øk-modus].

 • HB-modus

  Veksler hvordan hvitbalansen er spesifisert mellom [Temperatur] og [Forhåndsinst.]. Velg [Temperatur] for å definere hvitbalansen i form av fargetemperatur, målt i Kelvin. Velg [Forhåndsinst.] for å definere hvitbalansen basert på forhåndsinnstillinger.

 • Juster ABGM

  Aktiverer eller deaktiverer hvitbalansejustering ved hjelp av glidebryterne AB og GM.

 • Motivsporing

  Registrerer og sporer bevegelige motiver.

  [Motivsporing]-funksjonen er ikke tilgjengelig når [FPS] er stilt inn på [119.88] eller [Videoformat] er stilt inn på [3840x2160P] og [FPS] er stilt inn på [59.94].

Prosjekt

 • Filformat (4K)

  Stiller inn filformatet for opptak.

Media

 • Tittelprefiks

  Endrer tittelprefikset. Filnavnet til den innspilte videoen er "Tittelprefiks_dato_klokkeslett".

 • Datalagring

  Velger intern lagring eller et SD-kort som mål for lagring.

Lyd

 • Intelligent vindfilter

  Reduserer vindstøy.

Teknisk

 • Tilordne utløserknapp

  TA OPP/strøm: Bruker utløserknappen som en REC-knapp (i opptaksmodus) eller en strømmeknapp (i strømmemodus). Du kan starte opptaket eller strømmingen ved å trykke på utløserknappen selv om en innstillingsdialogboks er åpen.

  Bilde: Bruker utløserknappen til å ta et bilde under opptak. Du kan ta et bilde under opptak ved å trykke på utløserknappen selv om en innstillingsdialogboks er åpen.

  Av: Ingen funksjoner er tilordnet.

 • Tilordne volumknapper

  Zoom: Bruker volumknappen til å zoome inn eller ut. Du kan zoome inn eller ut ved å trykke på volumknappen selv om en innstillingsdialogboks er åpen.

  TA OPP/strøm: Bruker volumknappen som en REC-knapp (i opptaksmodus) eller en strømmeknapp (i strømmemodus). Du kan starte opptak eller strømming ved å trykke på volumknappen selv om en innstillingsdialogboks er åpen.

  Volum: Aktiverer volumknappen for Video Pro.

  Av: Ingen funksjoner er tilordnet.

 • Låsevalg

  Hele skjermen: Låser hele skjermen, inkludert REC-knappen og (Kamera-ikon) (eller strømmeknappen og mikrofonknappen i strømmemodus) når du låser skjermen.

  Not REC/Stream: Låser ikke REC-knappen og (Kamera-ikon) (eller strømmeknappen og mikrofonknappen i strømmemodus) når du låser skjermen.

 • Lagre sted

  Lagrer stillbilder og videoer sammen med stedet hvor de ble tatt.

Nettverk

Du kan konfigurere nettverksinnstillinger for strømming.

Vedlikehold

 • Vaterpasskalibrering

  Kalibrerer standarden for det horisontale planet for å fikse avvik i hellingsretningen.

 • Bluetooth-fjernkontroll

  Parer med en Bluetooth-fjernstyring.

 • Nullstill innstillinger

  Tilbakestiller alle innstillinger til standardverdiene.