Ulike måter å bruke volumknappen på

Du kan endre hvordan du bruker volumknappen.
  1. Trykk på [MENU].
  2. Finn og trykk på [Bruk volumknappen som], og velg et alternativ.
  3. Lukk menyen.
    Innstillingen er lagret.

Innstillinger for volumknappen

  • Zoom: Bruk volumknappen til å zoome inn eller ut.
  • Volum: Volumknappen er deaktivert for kameraet.
  • Lukker: Bruk volumknappen som en utløserknapp for stillbilder og videoer.