Utholdenhetsmodus for skjerm

Enheten kan begrense visse funksjoner som en forholdsregel når du bruker enheten intensivt. Hvis du slår på Utholdenhetsmodus for skjerm, kan du opprettholde høy ytelse over en lengre tidsperiode.
  1. Trykk på (Innstillinger-ikon) > [Utholdenhetsmodus for skjerm], og trykk deretter på bryteren for å aktivere funksjonen.
    Når overflatetemperaturen i enheten øker, vises (Ikon for Utholdenhet) på skjermen.

Hint

  • Du kan flytte (Ikon for Utholdenhet) til ønsket posisjon. Berør og hold nede ikonet til enheten vibrerer, og dra i det.
  • Når du trykker på (Ikon for Utholdenhet), vises popup-vinduet med en advarsel.