Enhåndsmodus

Aktiver énhåndsmodus for å senke hele skjermen, slik at det er enklere å betjene enheten med én hånd.

  1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm] > [Enhåndsmodus], og trykk deretter på bryteren [Bruk enhåndsmodus] for å aktivere funksjonen.
    Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere andre alternativer.
  2. Hvis du vil bruke enhåndsmodus, dobbelttrykker du på (Hjem-knapp).
  3. Hvis du vil avslutte enhåndsmodus, dobbelttrykker du på (Hjem-knapp) igjen eller trykker hvor som helst over appen.