Ta en selfie

Bytt til frontkameraet og ta et bilde av deg selv. For å unngå uskarpe bilder under forhold med lite lys, må du plassere enheten på en fast overflate og bruke selvutløseren for å holde enheten stødig.
  1. I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på (Knapp Bytt mellom bildemodus og videomodus) for å velge en bilde- eller videomodus.
  2. Trykk på (Bytt kamera-ikon) for å aktivere frontkameraet.
  3. Trykk på (Selvutløser-ikon) for å velge forsinkelsestiden hvis du vil bruke selvutløseren.
  4. Trykk på skjermutløserknappen eller trykk på enhetens utløserknapp for å ta et selfie.