Lukkerprioritet (S)

Du kan ta bilde av et motiv i bevegelse på ulike måter ved å justere lukkerhastigheten. Du kan for eksempel bruke en lukkerhastighet med høy hastighet for å ta bilde av motivet akkurat i bevegelsesøyeblikket, eller du kan bruke en lav lukkerhastighet for å få spor av bevegelse etter motivet i bildet.
  1. Bytt bildetakingsmodus til [S] (Lukkerprioritet).
  2. Still inn opptaksfunksjonene til ønskede innstillinger.
  3. Velg ønsket lukkerhastighet ved hjelp av bryteren.

    Bilde som viser hvor bryteren er plassert i standby-skjermbildet for Photo Pro i lukkerprioritetsmodus.

  4. Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere.
  5. Trykk utløserknappen helt ned.

Hint

  • Bruk et stativ for å forhindre at kameraet rister når du har valgt en lav lukkerhastighet.
  • Hvis du skal fotografere idrettsscener innendørs, stiller du inn ISO-følsomheten på en høyere verdi.