Ta stillbilder

 1. Start Photo Pro.
  • Finn og trykk på (Photo Pro-ikon).
  • Trykk utløserknappen helt ned.
  • Berør og hold (Kamera-ikon) fra låseskjermen.
  • Trykk to ganger på strømknappen. Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Bevegelser] > [Åpne kameraet raskt], og trykk deretter på bryteren for å aktivere funksjonen.
 2. Velg en bildetakingsmodus.
  • AUTO (Auto-modus): Aktuelle innstillingsverdier bestemmes av Photo Pro, slik du kan ta bilder av et hvilket som helst motiv under alle forhold med gode resultater.
  • P (Program/auto): Du kan ta bilder med en automatisk justert eksponering (både lukkerhastighet og blenderåpning).
  • S (Lukkerprioritet): Du kan ta bilder av motiver i rask bevegelse e.l. med en manuelt justert lukkerhastighet. (ISO-verdien justeres automatisk.)
  • M (Manuell eksponering): Du kan ta bilder med ønsket lukkerhastighet og ISO-verdi.
  • MR (Hent minne): Du kan registrere ofte brukte moduser eller innstillinger på forhånd, og hente dem frem når du tar bilder. Velg [MR], og trykk deretter på [Bruk] for å bruke innstillingene som vises under [Hent kamerainnstillinger].

  Bilde av valg av bildetakingsmodus ved bruk av Photo Pro

 3. Juster innstillingene.
 4. Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere.

  Bilde som viser hvordan du holder enheten mens du tar et bilde med Photo Pro

 5. Trykk utløserknappen helt ned.

Merknad

 • Det er ikke noen utløserknapp på standby-skjermbildet for Photo Pro når bildetakingsmodus er stilt inn på AUTO/P/S/M-modusene. Bruk utløserknappen på enheten.

Hint

 • Du kan slå på eller av haptisk respons når du samhandler med skjermen, for eksempel modusratthjelpen. Trykk på [MENU] > [Oppsett] > [Haptisk tilbakemelding].