Skanne QR code

Du kan skanne QR code med Photo Pro.
 1. Finn og trykk på (Photo Pro-ikon), og bytt deretter bildetakingsmodus til [BASIC] (grunnleggende).
 2. Pek kameraet mot QR code, og trykk deretter på varselet som vises.
  Hvis varselet ikke vises, drar du ned statusraden for å åpne varselpanelet, og bekrefter det.

Slik slår du [QR Code-leser]-funksjonen på eller av

 1. Finn og trykk på (Photo Pro-ikon), og bytt deretter bildetakingsmodus til [BASIC] (grunnleggende).
 2. Trykk på [MENU].
 3. Trykk på [QR Code-leser] > [På].
 4. Lukk menyen.

  Innstillingen er lagret.

Hint

 • Hvis du vil vise QR Code-varslingen på skjermen for Photo Pro-appen, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Apper] > [Photography Pro] > [Varsler] > [QR Code-leser], og trykker deretter på [Vis i forgrunnen]-bryteren for å aktivere funksjonen med [Standard] valgt.