Lyder og lydsignaler

Stille inn ringetonen

Du kan angi forskjellige ringetoner for hvert SIM-kort. Du kan også velge en ønsket musikkfil som ringetone.

 1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd].
 2. Velg [Telefonringetone - SIM 1] eller [Telefonringetone - SIM 2].

  Bilde som viser plasseringen av menyen for å stille inn ringetonen i lydinnstillingene.

 3. Velg en lyd fra listen.
  Hvis du vil velge en musikkfil som ikke er i listen, trykker du på [Legg til ringelyd].

  Bilde av valg av lyd fra listen.

 4. Trykk på [OK] for å bekrefte.

Slik stiller du inn varsellyden

 1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd] > [Varsellyd].
 2. Velg en lyd fra listen.
  Hvis du vil velge en musikkfil som ikke er i listen, trykker du på [Legg til et varsel].
 3. Trykk på [OK] for å bekrefte.

Hint

 • Hvis du vil slå av alle ringetoner og/eller varsellyder og angi at enheten bare skal vibrere, velger du [Ingen] fra listen.
 • Hvis du vil aktivere eller deaktivere andre lyder og lydsignaler, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Lyd] og deretter trykker du på bryterne for å aktivere eller deaktivere de ulike lydene og tonene.