Slik lader du enheten med en trådløs lader

Du kan kjøpe en Qi-sertifisert trådløs lader for å lade enheten din trådløst.

Hvis du bruker enheten mens den lades, kan ladehastigheten bli tregere eller stoppes for å beskytte batteriet. Bruk av enkelte apper under lading kan deaktivere ladingen eller påvirke ladefunksjonen. For eksempel kan bruk av kameraet under trådløs lading føre til støy i bildet.

Sørg for at du fjerner skjerm- eller telefondeksler når du bruker den trådløse ladefunksjonen.

Vær oppmerksom på følgende:

 • Du må ikke plassere metalldeler mellom enheten og laderen, på grunn av risiko for varmeskade.
 • Du må ikke legge kredittkort på laderen. De kan bli avmagnetisert eller ødelagt.

Merknad

 • Hvis enheten plasseres feil på den trådløse laderen, vil ladetiden øke betraktelig.

Diagram over trådløs lading av enheten

 1. Plasser enheten på den trådløse laderen i henhold til bruksanvisningen for laderen.
  Den trådløse ladespolen på baksiden av enheten må være i kontakt med laderen for at lading skal fungere.
 2. Når ladingen er startet, lyser varsellampen og ladeikonet vises på skjermen.
 3. Ta enheten av den trådløse laderen når den er fulladet.

Slik lader du en annen enhet trådløst fra batteriet i enheten din (Batterideling)

 1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Batteri] > [Batterideling].

 2. Trykk på bryteren for å aktivere funksjonen.

  Det vises et symbol som angir hvor den andre enheten skal plasseres på enheten din.

  Hvis du vil stoppe delingen av batteriet i henhold til gjenværende batterinivå eller batteridelingstid, trykker du på [Grense for gjenværende batteri] eller [Grense for ladetid], og velger et alternativ.

 3. Plasser den andre enheten på baksiden av enheten, og plasser den på linje med symbolet.

  Når du lader mobiltelefonen, legger du enheten og mobiltelefonen i kryss.

  Diagram som viser plassering av enheten og en mobiltelefon i kryss


Merknad

 • Batterideling kan ikke brukes ved trådløs lading av enheten.
 • Batteriet kan overføres til en enhet som støtter Qi. Det kan imidlertid ikke gis noen garanti for at batteriladningen kan overføres til alle enheter som støtter Qi.

Hint

 • Batterideling kan brukes mens enheten lades med en USB-kabel.