Forbedre lyden ut med 360 Upmix

Med 360 Upmix høres lyden fra alle stereolydkilder, inkludert strømmetjenester, ut som romlig lyd. Det anbefales at du bruker hodetelefoner for å få glede av effektene du får av funksjonen.
  1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd] > [Lydinnstillinger].
  2. Trykk på [360 Upmix]-bryteren for å aktivere funksjonen.
  3. Trykk på [360 Upmix] for å velge en modus.

Merknad

  • Funksjonen fungerer bare når du bruker en app som er kompatibel med 360 Upmix.
  • Hvis både 360 Upmix og Dolby Sound er aktivert, kan det hende at bare én av funksjonene er effektive, avhengig av appen du bruker.
  • Lydkvaliteten til den opprinnelige lydkilden kan prioriteres høyere enn effektene som produseres i 360 Upmix, avhengig av innholdet.

Hint

  • Hvis du registrerer en app i [Autoeffekter], prioriteres DSEE Ultimate eller 360 Upmix automatisk høyere enn Dolby Sound når du spiller av lyd med den appen. Hvis du vil registrere apper, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Lyd] > [Lydinnstillinger] > [Autoeffekter] > (Legg til-ikon), velger appene du vil registrere, og trykker deretter på [LEGG TIL].