Selvutløser

Bruk selvutløseren for å få mer tid til å forberede deg på å ta et bilde. Den gjør det også enklere å holde enheten stødig og unngå uskarpe bilder.
 1. Trykk på Bruksmodus-knappen, og velg deretter [Selvutløser: 10 sek] eller [Selvutløser: 3 sek] som forsinkelsestid.
  BASIC (grunnleggende) modus

  Bilde som viser plasseringen av bruksmodusknappen

 2. Trykk på (Knapp Lukk) for å lukke menyen.
  Du kan også lukke menyen ved å trykke på søkeren.
 3. Trykk på enhetens utløserknapp (eller trykk på skjermutløserknappen i BASIC (grunnleggende) modus).
  En serie med pipetoner markerer nedtellingen til bildet tas.

Hint

 • For å avbryte selvutløseren trykker du på Bruksmodus-knappen og velger deretter [Enkeltbilde].