Slik justerer du inaktivitetstiden før skjermen slås av

Når enheten er slått på, men ikke er i bruk i løpet av et angitt tidsrom, blir skjermen mørk og slår seg av for å spare batteristrøm. Du kan endre hvor lenge skjermen forblir aktiv før den slås av.
  1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm] > [Hvilemodus].
  2. Velg et alternativ.