Slå på enheten

Det anbefales at du lader batteriet i minst 30 minutter før du starter enheten for første gang. Du kan fortsatt bruke enheten mens den lades.

Første gang du starter enheten, hjelper en oppsettsveiledning deg å konfigurere grunnleggende innstillinger, tilpasse enheten og logge på kontoene dine, for eksempel en Google-konto.

  1. Trykk lenge på strømknappen til enheten vibrerer.

Slik slår du av enheten

  1. Trykk på volum opp-knappen og strømknappen samtidig.
  2. Trykk på [Slå av] i menyen som åpnes.


Merknad

  • Det kan ta en liten stund før enheten slår seg av.

Hint

  • Du kan slå av enheten fra hurtiginnstillinger-panelet. Sveip ned to ganger fra toppen av skjermen, og trykk deretter på (Knapp for Av/på-meny) > [Slå av].
  • Et langt trykk på strømknappen er konfigurert til å starte assistenten som standard i enkelte land eller regioner. Hvis du vil slå av enheten ved å trykke lenge på strømknappen, finner og trykker du på [Innstillinger] > [System] > [Bevegelser] > [Av/på-meny], og deretter trykker du på [Hold for å starte assistenten]-bryteren for å deaktivere funksjonen.