Ta et selvportrett med håndlukker

Bruk håndlukker til å ta et bilde automatisk en viss tid etter at kameraet har registrert hånden din. Funksjonen for håndlukker er bare tilgjengelig når du bruker frontkameraet.
 1. I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på (Bytt kamera-ikon) for å aktivere frontkameraet.
 2. Trykk på [MENU].
 3. Trykk på [Håndlukker] > [På].
 4. Lukk menyen.
  Innstillingen er lagret.
 5. Vri håndflaten med fingrene rettet rett opp mot kameraet.
  Når kameraet har registrert hånden din, tas det et selvportrett etter en viss tid.

Merknad

 • Funksjonen for håndlukker er ikke tilgjengelig når du bruker Bokeh-effekten.

Hint

 • Når selvutløseren er konfigurert, starter tidtakeren etter at kameraet har registrert hånden din.