Endringer etter at programvaren oppdateres til Android 14

I tillegg til at programvaren er oppdatert til Android 14, er det også gjort endringer i eksisterende funksjoner. Følgende er noen av de største endringene etter at du oppdaterer enheten til Android 14.

Denne Hjelpeveiledning beskriver ikke alle Android 14-funksjonene. Enkelte funksjoner, innstillinger og elementer i skjermdesignen kan avvike fra innholdet i denne Hjelpeveiledning etter at du oppdaterer enheten til Android 14.

Nye funksjoner på låseskjermen

Du kan nå vise snarveisikoner som [Lommelykt] eller [Ikke forstyrr] for å få rask tilgang til hver funksjon fra låseskjermen.

Låseskjermen med snarveisikoner

 1. Berør og hold nede et tomt felt på startskjermen, og trykk deretter på [Bakgrunn og stil].

 2. Trykk på [Låseskjerm] > [Snarveier].

  Et bilde som viser hvor du skal trykke på Bakgrunn og stil-skjermbildet

 3. Trykk på [Venstre hurtigtast] eller [Høyre hurtigtast], og velg ikonet som du vil vise på låseskjermen.

Merknad

 • [Vis Wallet]- og [Vis enhetsstyring]-bryteren under [Innstillinger] > [Skjerm] > [Innstillinger for låseskjerm] er fjernet.

Endringer i Sidesans

 • Du kan veksle mellom Sidesans-menyen og flervindusmenyen ved å sveipe til venstre eller høyre på skjermen samt ved å trykke på hver fane.

 • Innstilling [Sidesans] har blitt flyttet under innstilling [Drift og visning]. For å vise innstilling [Sidesans], finner og trykker du på [Innstillinger] > [Drift og visning] > [Sidesans].

Nye funksjoner i Video Pro

Støtte for vertikal stil

Grensesnittet veksler nå automatisk i henhold til retningen på enheten din, slik at du kan bruke Video Pro både vertikalt og horisontalt.

Ytterligere [Tips] i menyen Innstillinger

Trykk på (Innstillinger-ikon) > [Tips] for å gå til nettstedet for Video Pro-tips.

Strømmemodus

 • Hvis du har flere kanaler registrert og vil spesifisere mål for strømming, kan du nå velge en kanal for strømming selv om du velger [YouTube™] for [Koble til].

 • Du kan nå dele live-nettadressen for YouTube. Trykk på (Innstillinger-ikon) > [URL for dir.send.] > (Dele-ikon), og følg deretter instruksjonene på skjermen. Når du oppretter en ny hendelse, vises (Dele-ikon) i dialogboksen for opprettingsresultater for YouTube live-hendelsen.

 • Du kan nå veksle mellom front- og hovedkameraet og skifte objektiv under strømming.

 • Trykk på live chat-knappen (A) for å vise live-chat i live chat-vinduet i YouTube.

  Bilde som viser hvor live chat-knappen befinner seg på skjermbildet Strømmemodus for Video Pro i stående retning. Øverst til venstre, A.

Nye funksjoner for ekstern skjerm

Når du bruker den eksterne skjerm-appen, må du koble til en videoenhet som støtter USB Video Class (UVC)-utdata til Xperia-enheten din.

Merknad

 • Videoer vises i begrenset område på Xperia-enheten din uavhengig av inndataområdet fra den tilkoblede videoenheten. Luminansen og fargen på videoen som vises på Xperia-enheten din, kan være forskjellig fra den opprinnelige videoen, avhengig av inngangsvideoen og videoformatet.

Hint

 • Når det kommer 4K-video fra den tilkoblede videoenheten, er bildefrekvensen begrenset til 30 fps.
 • Hvis tilkoblingen til den tilkoblede videoenheten er ustabil, kan du prøve å bruke en bildefrekvens på 30 fps. Trykk på (Innstillinger-ikon) > [Skjerminnstillinger] > [Bildefrekvens].

Skjermmodus

Du kan sjekke eksponeringen og fokuset til videoen ved å vise bølgeform, falsk farge og sebrainformasjon.

Du kan ta opp video du følger med på, på Xperia og bruke den som sikkerhetskopi ved behov. Se det aktuelle emnet oppført under "Beslektet emne" for å få mer informasjon.

Bilde som viser hvor hver parameter befinner seg på skjermbildet Skjermmodus for Ekstern skjerm. Høyre område fra øverst til nederst, 1 til 4.

 1. Trykk for å bytte til speilmodus.

  Videoer strømmes og spilles inn i normal visning, selv i speilmodus.

 2. Trykk for å velge alternativ for visningen av opptakshjelp blant DISP1, DISP2 og OFF.

  Du kan angi ofte brukte kombinasjoner av alternativer for opptakshjelp som DISP1 eller DISP2 ved å trykke på (Ikon for å vise alternativer for opptaksassistent).

 3. Trykk for å stille inn alternativene for opptakshjelp for henholdsvis DISP1 og DISP2.

  Trykk på fanen DISP1 eller DISP2 i menyen som åpnes, og trykk deretter på hver bryter for å vise eller skjule alternativene.

  Trykk på (Rediger-ikon) for å angi detaljer.

  • [Rutenettlinjer]: Velg en type rutenettlinje.
  • [Rammelinjer]: Velg mellom ulike sideforhold.
  • [Bølgeform]: Velg blant ulike bølgeformstiler.
  • [Falsk farge]: Du kan tilpasse falske farger og områder ved å trykke på (Innstillinger-ikon). Du kan tilpasse opptil 3 innstillinger.
  • [Sebra]: Endra zebra-nivået med glidebryteren for zebra-lysstyrke.

 4. Trykk for å starte eller stoppe innspillingen.

Strømmemodus

Hvis du har flere kanaler registrert og vil spesifisere mål for strømming, kan du nå velge en kanal for strømming selv om du velger [YouTube™] for [Koble til].

Nye funksjoner for Spillforbedring

Spillmodus

På skjermbildet [Spillmodus] kan du optimalisere enheten for spill.

 1. Sveip til venstre eller høyre øverst på skjermbildet [Spillmodus] for å velge et alternativ blant [Ytelse foretrukket], [Balansert], [Batteritid foretrukket] og [Egendefinert].

 2. Når du har valgt et alternativ, kontrollerer du verdiene for hver innstilling.

Hint

 • I modusene [Ytelse foretrukket], [Balansert] og [Batteritid foretrukket] får innstillinger som er grået ut, justerte verdier automatisk og disse kan ikke endres. Hvis du vil finjustere alle innstillingene for å opprette ideelle spillforhold, velger du [Egendefinert].
 • Trykk på (Knapp Vis detaljer) øverst til høyre i skjermbildet [Spillmodus] for å vise beskrivelser av moduser og innstillinger.
 • Innstillingene for [H.S.-strømkontroll], [Frigjør RAM] og [Optimaliser berøringsområde] er delt mellom modusene. Du kan endre innstillingene for hvert spill.

Ta et skjermbilde med utløserknappen

Du kan ta et skjermbilde med utløserknappen.

For å stille inn et spill til å ta et skjermbilde med utløserknappen, trykker du på (Flytende ikon)mens du spiller spillet, og trykker deretter på (Ikon for Spillforbedring-innstillinger) > [HWB-snarvei] > [Trykk på utløserknappen] > [Hurtigskjermbilde].

For å stille inn alle spill som er lagt til tidligere til å ta et skjermbilde med utløserknappen, går du til hovedskjermen etter at du har startet Spillforbedring-appen, trykker på (Ikon for Spillforbedring-innstillinger) > [Standard HWB-snarvei] > [Trykk på utløserknappen] > [Hurtigskjermbilde], og trykker deretter på [BRUK].