Bokeh-effekt

Du kan ta bilder med Bokeh-effekt. Bokeh-effekten reduserer fokuset i bakgrunnen av et bilde for å fremheve objekter i forgrunnen og gi en kunstnerisk effekt.

 1. I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på (Bokeh-ikon).
 2. Trykk på [Bokeh]-knappen ved siden av glidebryteren for å slå på Bokeh-effekten.
  [Bokeh]-knappen blir oransje.
 3. Dra glidebryteren for å justere.

  Trykk på (Knapp Lukk) eller søkeren for å skjule glidebryteren.

  Hvis du vil slå Bokeh-effekten på eller av, trykker du på [Bokeh]-knappen ved siden av glidebryteren.

 4. Trykk på skjermutløserknappen, eller trykk på enhetens utløserknapp for å ta et bilde.

Merknad

 • Bokeh-effekten er ikke tilgjengelig med (Ultra-vidvinkel-knapp).
 • Zoom er ikke tilgjengelig mens du bruker Bokeh-effekten.

Hint

 • Hvis du kommer for nært eller er for langt unna motivet når du bruker Bokeh-effekten, vises en advarsel. Hvis dette skjer, justerer du avstanden mellom kameraet og motivet for å ta bildet med Bokeh-effekten.