Video Pro Strømmemodus

Video Pro støtter livestrømming via RTMP.
 1. Trykk på (Innstillinger-ikon) > [Strømmemodus] > [På] mens du bruker Video Pro.
  Når du slår på funksjonen for første gang, vises ulike merknader eller informasjon. Bekreft meldingene, merk av i avmerkingsboksene, og trykk deretter på [OK] for å gå videre til følgende trinn.
 2. Gå til Innstillinger-menyen, trykk på [Koble til], og velg deretter metoden for RTMP-strømming.
  • [RTMP URL]: Velg for å strømme med RTMP. I Innstillinger-menyen må du stille inn [RTMP strømnings-URL] og [RTMP-strømmingsnøkkel].
  • [YouTube™]: Velg for å strømme med YouTube. I Innstillinger-menyen må du stille inn [YouTube™-konto] og [YouTube™-direktesending]. Hvis du vil opprette en ny hendelse, trykker du på [Opprett ny sending].
 3. Lukk Innstillinger-menyen.
 4. Trykk på (Knapp for strømming) for å starte strømmingen.
  Trykk på (Knapp for strømming) for å avslutte strømmingen.

Oversikt over Video Pro Strømmemodus-skjermbildet

Bilde som viser hvor hver parameter befinner seg på skjermbildet Strømmemodus for Video Pro. Øvre venstre område, fra venstre til høyre, 1 til 3. Nedre område fra høyre til venstre, 4 og 5.

 1. Nettverksstatus
 2. Bithastighet for livestrøm
 3. Strømmestatus/mikrofonstatus
 4. Trykk for å starte eller avslutte strømmingen.
 5. Trykk for å slå mikrofonen av eller på.


Merknad

 • Når du bruker Video Pro, må du ta hensyn til tjenestebetingelsene for livestrømmingtjenesten og kravene som gjelder livestrømming.
 • Avhengig av livestrømmingtjenesten kan betingelsene eller spesifikasjonene endres eller legges til uten varsel.
 • Hvis livestrømming ikke fungerer som det skal, kan du prøve å bytte nettverkstype. Hvis du vil bytte nettverkstype, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [SIM-kort], velger et SIM-kort, trykker på [Foretrukket nettverkstype], og velger deretter en nettverkstype. Hvilke typer nettverk som er tilgjengelige er avhengig av avtalen din.
 • Hvis du velger [YouTube™] for [Koble til], blir strømmemålet en enkeltkanal som er koblet til Google-kontoen din. Hvis du har flere kanaler registrert og vil spesifisere mål for strømming, velger du [RTMP URL] for [Koble til].

Hint

 • Du kan opprette en snarvei for strømmemodus på startskjermen. Trykk på og hold nede (Video Pro-ikon). På menyen som åpnes, drar du [Strømmemodus] til ønsket posisjon.
 • Du kan stille inn om du automatisk vil bytte til opptaksmodusen eller til sist valgte modus når du starter Video Pro. Slik endrer du (Innstillinger-ikon) > [Modus ved start].
 • Trykk på (Innstillinger-ikon) > [Nettverksbruk] for å velge nettverket for strømming.
 • Du kan gjøre strømmingen mer stabil ved å justere videoinnstillingene i henhold til spesifikasjonene for livestrømmingtjenesten, nettverksbåndbredden og nettverksstatusen. Trykk på [Meny] > [Videoformat] eller [FPS], og trykk på (Innstillinger-ikon) > [Videokvalitet] for å velge et alternativ for hver innstilling. Alternativene er som følger.
  Videoformat FPS Videokvalitet (bithastighet for strømming)
  Lav Middels Høy
  1920x1080P 29.97 3 Mbps 4.5 Mbps 6 Mbps
  25 2.5 Mbps 3.75 Mbps 5 Mbps
  1280x720P 29.97 1.5 Mbps 2.75 Mbps 4 Mbps
  25 1.25 Mbps 2.3 Mbps 3.4 Mbps
 • Forstyrrelser eller avbrudd av videobilder og lyd kan oppstå ved lave kommunikasjonshastigheter, for eksempel hvis du strømmer fra et sted der signalkvaliteten er dårlig eller mens du er i bevegelse. I slike tilfeller kan følgende innstillinger forbedre video- og lydforholdene.
  • Trykk på [Meny] > [Videoformat], og velg deretter [1280x720P].
  • Trykk på (Innstillinger-ikon) > [Videokvalitet], og velg deretter [Lav].