Startskjerm

Bilde som viser hvor hver funksjon er plassert på startskjermen. Øvre område, 1. Nedre område fra høyre til venstre, 2 til 5.

 1. Statuslinje
 2. Navigeringslinje
 3. Oversikt-knapp – trykk for å finne alle åpne apper.
  • Hvis du vil åpne en annen app, trykker du på oversiktsknappen, sveiper til venstre eller høyre for å velge appen du vil åpne, og deretter trykker du på appen.
  • Hvis du vil lukke en app, trykker du på oversiktsknappen, sveiper til venstre eller høyre for å velge appen du vil lukke, og sveiper deretter opp på appen.
 4. Hjem-knapp – trykk for å avslutte en app og gå tilbake til startskjermen.
 5. Tilbake-knapp – trykk for å gå tilbake til forrige skjermbilde i appen eller lukke appen.


Hint

 • Hvis de 3 knappene for Hjem, Tilbake og Oversikt ikke vises nederst i skjermbildet, finner og trykker du på [Innstillinger] > [System] > [Bevegelser] > [Systemnavigasjon] > [Navigasjon med tre knapper].


Slik åpner du Hurtiginnstillinger-panelet

 1. Sveip ned to ganger fra toppen av skjermen.


Slik viser du alle appene i appskuffen og åpner en app

 1. Sveip opp fra nederst på skjermen til øverst for å åpne appskuffen.

 2. Trykk på appen du vil åpne.


Slik endrer du bakgrunnsbildet

Du kan endre bakgrunnsbildet til et forhåndsinnstilt bilde eller favorittbildet ditt.

 1. Berør og hold nede et tomt felt på startskjermen, og trykk deretter på [Bakgrunner].

  Bilde av menyen som åpnes på startskjermen

Hint

 • Hvis du vil legge til en modul på startskjermen, berører du og holder nede et tomt område på startskjermen, og deretter trykker du på [Moduler].