Ansikt-/øye-AF (stillbilde/video)

Kameraet kan registrere ansikter eller øyne på mennesker og dyr, og deretter fokusere på øynene automatisk (Øye-AF).

For å endre fokusmålet trykker du på ansiktet til motivet du ønsker å fokusere på.

Merknad

 • I BASIC (grunnleggende) modus er [Ansikt-/øye-AF]-funksjonen tilgjengelig mens du bruker hovedkameraet.

Slik slår du på [Ansikt-/øye-AF]-funksjonen

 1. Trykk på [MENU].

 2. Finn og trykk på [Ansikt-/øye-AF] > [På].

 3. Lukk menyen.

  Innstillingen er lagret.

Hint

 • Når en videomodus er valgt i BASIC (grunnleggende) modus , kan du slå funksjonen [Ansikt-/øye-AF] på eller av ved å trykke på (Ansikt/øye-AF-knapp) selv under opptaket.

Ta et bilde med [Ansikt-/øye-AF]-funksjonen

 1. Rett kameraet mot motivet.

  Når kameraet registrerer ansiktene til mennesker eller dyr, vises det en registreringsramme.

 2. Trykk på ansiktet du vil fokusere på.

 3. Trykk enhetens utløserknapp halvveis ned for å fokusere.

  Kameraet fokuserer på et av øynene med en grønn ramme.

 4. Trykk enhetens utløserknapp helt ned (eller trykk på skjermutløserknappen i BASIC (grunnleggende) modus).