Volum og vibrering

Volum og vibrering kan endres enten ved hjelp av volumtastene eller ved å endre en innstilling.

Du kan endre volum for ringing, medier, alarm og anrop. Du kan også angi at enheten skal vibrere.

Merknad

 • Appinnstillinger kan overstyre de valgte innstillingene for volum og vibrering.

Endre volumet

 1. Trykk på volum opp eller ned for å endre medievolumet.
  Glidebryteren for medievolumet vises, og medievolumet endres. Du kan også endre medievolumet ved å dra i glidebryteren.
 2. Hvis du vil endre volum for anrop, oppringing, varsler eller alarmer, trykker du på (Flere-ikon).
  Bruk hver glidebryter til å justere volumet. Trykk på [Se mer] for å vise flere valg.

Aktivere vibreringsmodus

 1. Trykk på knappen for volum opp eller ned.
 2. Trykk på ikonet som vises over glidebryteren, og velg deretter (Ikon for vibrasjonsmodus).

Slik aktiverer du lyd med vibrering for innkommende anrop

 1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd] > [Vibrasjon for anrop].
 2. Velg et alternativ.