Slå skjermen på eller av

Når skjermen er slått av, kan enheten låses eller låses opp, avhengig av skjermlåsinnstillingene.

Med funksjonen for Passiv skjerm kan du vise informasjon som klokkeslett og varsler uten å trykke på strømknappen.

  1. Trykk kort på strømknappen.

Hint

  • Hvis du vil slå på skjermen ved å trykke på utløserknappen eller volumknappen, trykker du på [Innstillinger] > [System] > [Bevegelser], og deretter trykker du på [Vekk opp skjerm ved knappetrykk]-bryteren for å aktivere funksjonen.