Stille inn fokus ved å berøre søkeren

Du kan velge motivet det skal fokuseres på, ved å berøre det i søkeren. Etter at du har angitt posisjonen du vil fokusere på, trykker du enhetens utløserknapp halvveis ned for å fokusere og deretter ta et stillbilde.

Det finnes flere alternativer som kameraet justerer automatisk når du berører søkeren.

Merknad

 • I BASIC (grunnleggende) modus er [Trykk for å justere]-funksjonen tilgjengelig mens du bruker hovedkameraet i en bildemodus.
 1. Trykk på [MENU].
 2. Finn og trykk på [Trykk for å justere], og velg deretter [Autofokus] eller [Fokus og lysstyrke].
  • Autofokus: Fokuserer automatisk på den angitte posisjonen.
  • Fokus og lysstyrke: Fokuserer automatisk på den angitte posisjonen og justerer lysstyrken.
 3. Lukk menyen.
  Innstillingen er lagret.
 4. Berør motivet du vil fokusere på, i søkeren.
  Hvis du vil avbryte fokuseringen, trykker du på (Knapp Avbryt fokus).
 5. Trykk enhetens utløserknapp halvveis ned for å fokusere.
 6. Trykk enhetens utløserknapp helt ned (eller trykk på skjermutløserknappen i BASIC (grunnleggende) modus).

Hint

 • Når [Trykk for å justere] er stilt inn på [Autofokus] eller [Fokus og lysstyrke], kan du endre fargen på fokusrammen. Trykk på [MENU], finn og trykk på [Fokusområdefarge], og velg et alternativ.