Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av

Bruk Bluetooth-funksjonen til å sende filer til andre Bluetooth-kompatible enheter, eller koble til håndfritilbehør. Bluetooth-tilkoblinger fungerer best innenfor 10 meter, uten massive gjenstander imellom. Paring er nødvendig for å koble til andre Bluetooth-enheter.
  1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Tilkoblingsvalg] > [Bluetooth].
  2. Trykk på [Bruk Bluetooth]-bryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Hint

  • Du kan også slå Bluetooth-funksjonen på eller av fra panelet fra Hurtiginnstillinger.

Merknad

  • Enheten din kan ikke kobles trådløst til alle typer Bluetooth-enheter. Sony garanterer ikke at alle Bluetooth-enheter er kompatible med enheten din.
  • Enheten din støtter en sikkerhetsfunksjon som er kompatibel med Bluetooth-standarder for å sikre Bluetooth-kommunikasjonen. Men sikkerheten kan være utilstrekkelig, avhengig av innstillingene osv. Vær oppmerksom på sikkerhetsrisikoer når du bruker Bluetooth-funksjonen.
  • Vær oppmerksom på at Sony ikke er ansvarlig for datalekkasjer som kan oppstå når du kommuniserer via Bluetooth-forbindelsen.