Bruke Sidesans-menyen

 1. Dobbelttrykk på Sidesans-linjen, eller finn og trykk på (Ikon for Vindusbehandling).

  Sidesans-menyen vises.

Oversikt over Sidesans-menyen

Bilde som viser hvor hver funksjon er plassert i Sidesans-menyen. Øvre område, 1 til 3. Området i midten, 4 til 7. Nedre område fra høyre til venstre, 8 til 10.

 1. Hoved og pop-up

  Trykk for å vise Sidesans-menyen.

 2. 21:9 flervindu

  Trykk for å vise Flervindusmenyen.

  Du kan også vise Flervindusmenyen ved å skyve opp Sidesans-linjen.

 3. Trykk for å vise [Sidesans] i Innstillinger-menyen.

 4. Liste over appikoner (fullskjermmodus)

  Det vises appforslag med utgangspunkt i hvordan du bruker enheten din.

  Trykk på et appikon for å åpne det i fullskjermmodus.

 5. Trykk for å vise flere apper som ikke vises i listen.

 6. Liste over appikoner (popup-vindumodus)

  Det vises appforslag med utgangspunkt i hvordan du bruker enheten din.

  Trykk på et appikon for å åpne det i popup-vindumodus.

 7. Kontrollpanel for hodetelefon (Headphones Connect)

  Du kan styre hodetelefoner produsert av Sony som har en funksjon for apptilkobling.

  Kontrollpanelet for hodetelefon vises når Headphones Connect-appen er installert på enheten og [Legg til hodetelefonkontr.]-bryteren er slått på under [Innstillinger] > [Skjerm] > [Sidesans].

 8. Trykk for å angi om du vil vise eller skjule Sidesans-linjen for hver app.

 9. Trykk for å ta en skjermdump.

 10. Trykk for å åpne varselpanelet.


Hint

 • Lukk Sidesans-menyen ved å gjøre ett av følgende.
  • Trykk utenfor Sidesans-menyen.
  • Dobbelttrykk på Sidesans-linjen.
 • Du kan vise de ønskede appene i listen over appikoner. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm] > [Sidesans] > [Sidesans-meny].