Statusikoner

 • (Signalstyrke-ikon): Mobilnettmodusen vises også under sending og nedlasting av mobildata.

 • (Ingen signal-ikon)

 • (Dataroaming-ikon): Internasjonal roaming er i bruk.

 • (Wi-Fi-signal-ikon): En Wi-Fi-tilkobling aktiveres og data overføres.
  Tallet som vises til venstre for ikonet, varierer med Wi-Fi-standarden for gjeldende tilkobling.

 • (Wi-Fi-tilkoblingsfeil-ikon): En Wi-Fi-tilkobling er aktivert, men det finnes ingen Internett-tilkobling.

  Dette ikonet vises også når du forsøker å koble deg til et nettverk med portal. Etter at du er pålogget, forsvinner krysset.
  Hvis Google er blokkert på stedet der du er, er det mulig at krysset vises selv når enheten er koblet til et nettverk og det finnes en fungerende Internett-tilkobling via Wi-Fi.

 • (Batteristatus-ikon)

 • (Lade batteri-ikon)

 • (STAMINA-modus-ikon)

 • (Ikon for datasparing)

 • (Flymodus-ikon)

 • (Bluetooth-ikon): Enheten er koblet til en Bluetooth-kompatibel enhet.

 • (Mikrofondemping-ikon)

 • (Telefonhøyttaler-ikon)

 • (Ikke forstyrr-ikon)

 • (Lyddemping-ikon)

 • (Ikon for vibrasjonsmodus)

 • (Alarm-ikon)

 • (GPS-ikon)

Merknad

 • Ikke alle ikoner som kan komme til å vises på enheten din, er oppført her. Denne listen er bare for referanseformål, og det kan bli gjort endringer uten forvarsel.