Dele lyd med flere enheter (Bluetooth LE Audio)

Med funksjonen [Lyddeling] for Bluetooth LE Audio kan du kringkaste lyd til flere hodetelefoner samtidig. Du kan nyte det samme innholdet sammen med to eller flere personer. Både kilden og mottakerenhetene må støtte LE Audio.

LE Audio blir gjort tilgjengelig via Android 13-oppdateringen. I enkelte områder og land blir LE Audio gjort tilgjengelig via andre programvareoppdateringer etter Android 13-oppdateringen.

Bilde av lyddelingsfunksjonen for Bluetooth LE Audio

Parkoble med en LE Audio-enhet

Kontroller at enheten som du vil parkoble med, er synlig for andre Bluetooth-enheter.

 1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Koble til en ny enhet].

  Det vises en liste over tilgjengelige Bluetooth-enheter.

 2. Trykk på LE Audio-enheten du vil parkoble med, og følg instruksjonene på skjermen.

  Skilte enheter, for eksempel helt trådløse ørepropper eller høyttalere for surroundlyd, parkobles og defineres som en gruppe automatisk hvis de støtter gruppefunksjonen.

Hint

 • Du finner mer informasjon om visningsnavnet for LE Audio-enheten i bruksanvisningene til LE Audio-enheten.

Dele lyd med flere enheter (Lyddeling)

Slik deler du lyd på enheten din med flere enheter

 1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Tilkoblingsvalg] > [Bluetooth].

  Kontroller at [Bruk Bluetooth]-bryteren er satt til på.

 2. Hvis du vil unngå utilsiktet mottak, trykker du på [Lyddeling: personvernregler for Bluetooth] for å angi personvernkoden.

 3. Trykk på [Lyddeling]-bryteren for å aktivere funksjonen.

 4. Trykk på (Tilbake-knapp) for å gå tilbake til [Enhetstilkobling].

 5. Trykk på (Innstillinger-ikon) ved siden av navnet på LE Audio-enheten som du vil dele lyd med, og trykk på [Legg til lyddelingsenhet].

  Hvis du vil definere alle gruppemedlemsenhetene på én gang, trykker du på (Innstillinger-ikon) ved siden av gruppenavnet for LE Audio-enhetene som du vil dele lyd med, og trykker på [Legg til lyddelingsenhet i gruppe].

 6. Velg enhetsnavnet som er oppført som "(Denne enheten)", og følg deretter instruksjonene på skjermen.

  Lyddeling begynner når avspillingen av medieinnholdet starter på enheten din.

  Hvis du vil slutte å dele lyd, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Tilkoblingsvalg] > [Bluetooth] og trykker deretter på bryteren [Lyddeling] for å deaktivere funksjonen.

Hint

 • Du kan også avslutte lyddeling ved å trykk på navnene til de tilkoblede Bluetooth-enhetene under [Innstillinger] > [Enhetstilkobling].
 • Hvis du endrer personvernregler for Bluetooth etter at du har konfigurert [Lyddeling]-funksjonen som på, fjerner du informasjonen for Lyddeling-enheten og legger den til igjen på mottakerenhetene.

Motta delt lyd fra en annen enhet på enheten din

 1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling].

 2. Trykk på (Innstillinger-ikon) ved siden av navnet på LE Audio-enheten som du vil motta lyd fra, og trykk på [Legg til lyddelingsenhet].

  Hvis du vil definere alle gruppemedlemsenhetene på én gang, trykker du på (Innstillinger-ikon) ved siden av gruppenavnet for LE Audio-enhetene som du vil motta lyd fra, og trykker på [Legg til lyddelingsenhet i gruppe].

 3. Velg en Lyddeling-enhet, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

  Lyddeling begynner når avspillingen av medieinnholdet starter på Lyddeling-enheten.

  Hvis du ikke vil motta delt lyd lenger, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] og trykker deretter på navnet til den tilkoblede Bluetooth-enheten. Mottak av delt lyd stopper også når du starter avspilling av medieinnhold på enheten din.

Fjerne informasjon for en Lyddeling-enhet

 1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling].

 2. Trykk på (Innstillinger-ikon) ved siden av navnet på enheten du vil fjerne informasjon for.

  Skjermbildet [Enhetsdetaljer] vises.

 3. Trykk på (Innstillinger-ikon) ved siden av navnet på Lyddeling-enheten.

  Skjermbildet [Informasjon om lyddelingsenhet] vises.

 4. Trykk på [Fjern informasjon].

  Avhengig av kildeenhetene kan det hende at informasjon for Lyddeling-enheter ikke kan fjernes selv om du trykker på [Fjern informasjon]. I dette tilfellet går du til [Informasjon om lyddelingsenhet]-skjermbildet, trykker på [Lydsynk.]-bryteren for å deaktivere funksjonen, trykker på [Oppdater info] og deretter på [Fjern informasjon].


Merknad

 • Spesifikasjoner og betjening kan endres som følge av en programvareoppdatering.
 • Selv om du kobler en LE Audio-enhet til enheten din etter å ha oppdatert programvaren, kan det hende enheten din ikke kan kobles til via LE Audio avhengig av innstillingene.

Hint

 • Du kan bekrefte den tilkoblede Lyddeling-enheten på [Enhetsdetaljer]-skjermbildet ved å finne og trykke på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > (Innstillinger-ikon) ved siden av navnet på LE Audio-enheten.