Stille inn bildekvalitet og lyd i Spillforbedring-menyen

Justere fargene på innhold som vises

Du kan forhåndsinnstille opptil 4 innstillinger for [Bildekvalitetsinnstilliger]. Du kan ta i bruk de aktuelle innstillingene ved å velge en forhåndsinnstilling som er egnet for spillsituasjonen din.

 1. Trykk på (Flytende ikon) > [Skjerm og lyd] mens du spiller et spill.

 2. Trykk på [Bildekvalitetsinnstilliger].

 3. Trykk på (Tilbake-ikon) eller (Fremover-ikon) øverst i skjermbildet for å velge forhåndsinnstillingen du vil konfigurere.

  Hvis du vil endre navnet på en forhåndsinnstilling, trykker du på (Rediger-ikon).

 4. Angi alternativene.

  • [Bildemodus]: Angi den grunnleggende bildekvaliteten på skjermen ved å velge [Standard] eller [Spill].
  • [L-γ-øking]: Velg et nivå for å gjøre mørke områder i spillskjermen lysere, for eksempel svarte og grå farger.
  • [Hvitbalanse]: Dra glidebryteren for å justere hvitbalansen til de hvite områdene.

Hint

 • Farger og skjermeffekter som er justert med [Bildekvalitetsinnstilliger], gjelder bare når du spiller et spill, og brukes ikke på skjermdumper eller videoinnspillinger. Skjermfargen justeres ved å mikse de ulike innstillingsverdiene.

Justere lyden ved hjelp av Lydutjevning

Du kan forhåndsinnstille opptil 4 innstillinger for [Lydutjevning]. Du kan ta i bruk de aktuelle innstillingene ved å velge en forhåndsinnstilling som er egnet for spillsituasjonen din.

 1. Trykk på (Flytende ikon) > [Skjerm og lyd] mens du spiller et spill.

 2. Trykk på [Lydutjevning]-bryteren for å aktivere innstillingen.

 3. Trykk på (Tilbake-ikon) eller (Fremover-ikon) øverst i skjermbildet for å velge forhåndsinnstillingen du vil konfigurere.

  Hvis du vil endre navnet på en forhåndsinnstilling, trykker du på (Rediger-ikon).

 4. Dra glidebryteren for hver frekvens (Hz) for å justere volumet (dB).