Auto-modus (AUTO)

Kameraet registrerer scene og forhold og tar deretter bilder med automatisk justerte innstillinger, reduserer støy og forhindrer kameraristing.
  1. Bytt bildetakingsmodus til [AUTO] (Auto-modus).
  2. Rett kameraet mot motivet.
    Når kameraet gjenkjenner scenen, vises ikonet for den gjenkjente scenen på skjermen.
  3. Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere.
  4. Trykk utløserknappen helt ned.