Datalagring

Du kan velge om du vil lagre stillbilder og videoer i enhetens interne minne eller på et SD-kort.

  1. Trykk på [MENU].
  2. Finn og trykk på [Datalagring], og velg et alternativ.
  3. Lukk menyen.
    Innstillingen er lagret.