HDR-videoinnspilling

Aktiver HDR (High Dynamic Range) for å gjøre videoene mer dramatiske og nærmere det du ser i virkeligheten.

Når [HDR(HLG/BT.2020)] er valgt, spilles video inn med en kombinasjon av HLG for gammakurve og BT.2020 for fargeområde.

Når [SDR(BT.709)] er valgt, spilles videoen inn med en kombinasjon av standard gammakurve og BT.709 for fargeområdet.

  1. I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på (Knapp Bytt mellom bildemodus og videomodus) for å velge en videomodus.
  2. Trykk på [MENU] > [HDR-/SDR-format.].
  3. Velg formatet HDR eller SDR.
    Du kan også velge et format ved å trykke på HDR eller SDR på forhåndsvisningsskjermen.

Merknad

  • [HDR-/SDR-format.]-innstillingen er ikke tilgjengelig, avhengig av [Filmstørrelse]-innstillingen.