Bildeserie

Du kan ta en bildeserie av stillbilder og finne det beste bildet.

Merknad

 • I BASIC (grunnleggende) modus er funksjonene [Bildeserie] og [Fokusmodus] tilgjengelige mens du bruker hovedkameraet i en bildemodus.

Slik slår du [Bildeserie]-funksjonen på eller av

 1. Trykk på Bruksmodus-knappen, og velg et alternativ.

  BASIC (grunnleggende) modus

  Bilde som viser plasseringen av bruksmodusknappen

  • [HDR-bildeserie: Hi]: Tar HDR-bilder kontinuerlig med høy hastighet.
  • [HDR-bildeserie: Lo]: Tar HDR-bilder kontinuerlig med lav hastighet.
  • [Bildeserie: Hi]: Tar bilder kontinuerlig med høy hastighet.
  • [Bildeserie: Lo]: Tar bilder kontinuerlig med lav hastighet.
  • [Enkeltbilde]: Tar et enkeltbilde.
 2. Trykk på (Knapp Lukk) for å lukke menyen.

  Du kan også lukke menyen ved å trykke på søkeren.

Slik velger du fokuseringsmetode i samsvar med motivets bevegelse

 1. Trykk på [MENU].

 2. Finn og trykk på [Fokusmodus], og velg et alternativ.

  • [Enkeltbilde-AF]: Kameraet låser fokus når fokuseringen er fullført. Bruk [Enkeltbilde-AF] når motivet står stille.
  • [Kontinuerlig AF]: Kameraet fortsetter å fokusere så lenge enhetens utløserknapp er trykket ned (eller mens skjermutløserknappen berøres og holdes i BASIC (grunnleggende) modus). Bruk [Kontinuerlig AF] når motivet er i bevegelse.
 3. Lukk menyen.

  Innstillingen er lagret.

Ta en bildeserie

 1. Trykk lenge på enhetens utløserknapp, eller berør og hold inne skjermutløserknappen i BASIC (grunnleggende) modus.

  Antall bilder som blir tatt, vises i søkeren.

 2. Slipp utløserknappen.

  Alle bildene lagres.

Velge det beste bildet

 1. Trykk på miniatyrbildet for å vise resultatene.

 2. Bla gjennom bildene du har tatt, og velg bildet du vil lagre.

 3. Trykk på (Serie-ikon), og velg et alternativ.