Kan ikke koble høyttaleren til en BLUETOOTH-enhet med One touch-tilkobling (NFC)

  • Hold den NFC-kompatible enheten nær høyttaleren inntil enheten reagerer. Hvis du ikke kan koble til, flytt enheten sakte over den N-merkede delen på høyttaleren.
  • Sjekk at NFC-funksjonen på enheten er aktivert.
  • Ta enheten ut av et eventuelt etui den er satt i.
  • NFC-mottaksfølsomhet varierer, avhengig av enheten. Hvis du gjentatte ganger ikke kan koble høyttaleren til en enhet med One touch, kobler du den til/fra høyttaleren etter anvisninger på skjermen.
  • Sjekk at enheten er kompatibel med NFC. Søk etter informasjon om problemet på webområdet for brukerstøtte.
  • For å bruke tilføringsfunksjon for høyttaler eller Wireless Party Chain-funksjon, par med høyttaleren hvor (BLUETOOTH)-indikatoren blinker hvitt.