Hva er BLUETOOTH trådløs teknologi?

BLUETOOTH trådløs teknologi er en trådløs teknologi over et kort område som muliggjør trådløs datakommunikasjon mellom digitale enheter, som en datamaskin og et digitalkamera. BLUETOOTH trådløs teknologi betjener innenfor et område på omtrent 10 meter.

Det er vanlig å koble til to enheter ved behov, men noen enheter kan være koblet til flere enheter på samme tid.

Du trenger ikke en kabel for å koble til, det er heller ikke nødvendig at enhetene står vendt mot hverandre (slik det er med infrarød teknologi). Du kan for eksempel bruke enheten i en veske eller lomme.

BLUETOOTH-standarden er en internasjonal standard som støttes av tusenvis av selskaper over hele verden, og som brukes av ulike selskaper over hele verden.

Maksimalt kommunikasjonsområde

Maksimalt kommunikasjonsområde kan være forkortet under følgende forhold.

 • Det er en hindring som en person, metall eller en vegg mellom høyttaleren og BLUETOOTH-enheten.
 • En trådløs LAN-enhet er i bruk i nærheten av høyttaleren.
 • En mikrobølgeovn er i bruk i nærheten av høyttaleren.
 • En enhet som genererer elektromagnetisk stråling er i bruk i nærheten av høyttaleren.

Interferens fra andre enheter

Fordi BLUETOOTH-enheter og trådløst LAN (IEEE802.11b/g) bruker samme frekvens, kan interferens fra mikrobølger oppstå og det fører til en svekket kommunikasjonshastighet, støy eller ugyldig tilkobling hvis høyttaleren brukes nær en trådløs LAN-enhet. Hvis dette skjer, må du gjøre følgende.

 • Bruk høyttaleren minst 10 meter unna den trådløse LAN-enheten.
 • Hvis høyttaleren brukes innen 10 meter fra en trådløs LAN-enhet, slår du av den trådløse LAN-enheten.

Interferens til andre enheter

Mikrobølger som stråles ut fra en BLUETOOTH-enhet kan påvirke bruk av elektroniske medisinske utstyr. Slå av høyttaleren og andre BLUETOOTH-enheter på følgende steder, da det kan forårsake en ulykke.

 • Hvor lettantennelig gass finnes, på et sykehus, tog, fly eller en bensinstasjon
 • Nær automatiske dører eller en brannalarm

Merknad

 • For å kunne bruke BLUETOOTH-funksjonen, må BLUETOOTH-enheten som skal kobles til ha samme profil som høyttaleren. Legg også merke til at selv om den samme profilen finnes, kan enheter ha ulike funksjoner avhengig av deres spesifikasjoner.
 • På grunn av egenskapene til BLUETOOTH trådløs teknologi, er lyden som spilles av på høyttaleren noe forsinket fra lyden som spilles på BLUETOOTH-enheten når du snakker i telefonen eller hører på musikk.
 • Høyttaleren støtter sikkerhetsmuligheter som overholder BLUETOOTH-standarden for å levere en sikker tilkobling når BLUETOOTH trådløs teknologi brukes, men sikkerheten er kanskje ikke tilstrekkelig avhengig av innstillingen. Vær forsiktig når du kommuniserer med BLUETOOTH trådløs teknologi.
 • Vi påtar oss ikke noe ansvar for lekkasje av informasjon under BLUETOOTH-kommunikasjon.
 • En enhet som har BLUETOOTH-funksjonen må overholde BLUETOOTH-standarden som er spesifisert av Bluetooth SIG, og godkjennes. Selv om den tilkoblede enheten overholder BLUETOOTH-standarden nevnt over, kan det hende at noen enheter ikke kan kobles til eller fungere riktig, avhengig av funksjonene eller spesifikasjonene til enheten.
 • Støy eller lyden hakker avhengig av BLUETOOTH-enheten som er koblet til med høyttaleren, kommunikasjonsmiljøet eller bruksmiljøet.
 • Enheten med en innebygd radio eller tuner kan ikke kobles til høyttaleren via BLUETOOTH da det kan oppstå støy.
 • Plasser høyttaleren lengre unna en TV, radio eller tuner, osv. da støy kan oppstå i sendinger.