Bytte mellom dobbel modus og stereomodus (tilføringsfunksjon for høyttaler)

Med to høyttalere kan du bytte mellom monoavspilling (dobbel modus) og stereoavspilling (stereomodus).
 1. Trykk på ADD-knappen på én av høyttalerne for å endre lydreproduksjonen.

  Hver gang du trykker på ADD-knappen, endres modusen.

  L/R-indikatorene på begge høyttalere viser statusen på lydreproduksjonen.

  dobbel modus: L/R-indikatorene på begge høyttalere tennes med et hvitt lys.

  stereomodus (L kanal/R kanal): L-indikatoren på én høyttaler og R-indikatoren på den andre høyttaleren er tent med et hvitt lys.

  stereomodus (R kanal/L kanal): L-indikatoren slukkes, og R-indikatoren tennes med et hvitt lys på én høyttaler. På den andre høyttaleren slukkes R-indikatoren og L-indikatoren tennes med et hvitt lys.