Om indikatorene

CHARGE-indikator (oransje)

Slukkes Lading av høyttaleren er fullført.
Tennes Høyttaleren lades.
Blinker sakte Det innebygde batteriet er snart tomt og må lades. I denne tilstanden kan ikke høyttaleren forsyne strøm til andre enheter.
Blinker tre ganger og slukkes Hvis CHARGE-indikatoren blinker tre ganger og slukkes når du slår på høyttaleren, er batteriet tomt og må lades.

Merknad

  • En høyttaler som er i bruk kan lades hvis den er tilkoblet en stikkontakt, selv om CHARGE-indikatoren ikke tennes. I så fall, kan det ta lengre tid å lade batteriet avhengig av bruksforholdene. Derfor anbefales det å slå av høyttaleren under lading.
  • Når du bruker høyttaleren ved et høyt lydnivå over lengre tid, kan batteriet gå tomt selv om høyttaleren er koblet til en stikkontakt. Derfor kan lyden bli lav. Dette er ikke en feil. Slå av høyttaleren og lad opp batteriet tilstrekkelig.
  • I et svært kaldt eller varmt miljø, vil ladingen stoppe av hensyn til sikkerheten. Hvis ladingen tar lang tid, kan den også få ladingen av høyttaleren til å stoppe. For å løse disse problemene, koble AC-adapteren fra høyttaleren og koble den til igjen innen driftstemperaturen på mellom 5 °C og 35 °C.

(av/på)-indikator

Slukkes Høyttaleren er skrudd av.
Tennes (hvit) Høyttaleren er skrudd på.
Tennes (oransje) Høyttaleren er i BLUETOOTH-standbymodus.
Blinker én gang (hvitt) Hver gang du trykker på /+ (volum)-knappen, blinker indikatoren én gang.
Blinker tre ganger (hvitt) Når du bruker -/+ (volum)-knappen og volumet er stilt inn ved laveste eller høyeste nivå, blinker indikatoren tre ganger.

(BLUETOOTH)-indikator

Tennes Høyttaleren er koblet til en BLUETOOTH-enhet.
Blinker raskt (tre ganger i sekundet) Høyttaleren går inn i paringsmodusen.
Blinker sakte Høyttaleren søker etter en BLUETOOTH-enhet som den kan koble til.

L/R-indikatorer

Blinker Høyttaleren går inn i tilføringsfunksjon for høyttaler.
Tennes Høyttaleren fungerer som venstre høyttaler mens stereomodusen til tilføringsfunksjon for høyttaler er aktivert.
Høyttaleren fungerer som en monohøyttaler mens dobbelmodusen til tilføringsfunksjon for høyttaler er aktivert.
Eller blinker sakte Høyttaleren går inn i Wireless Party Chain-funksjon.

EXTRA BASS-indikator

Tennes Du kan bruke forsterket bass (lydkvalitet anbefalt av Sony). Denne modusen er innstilt som standard.
Slukkes Du kan få naturlig lydkvalitet med redusert bass. Denne modusen anbefales for lytting ved lavt volum inni et rom.